Forexnew.org

ศูนย์กลางข้อมูล,ข่าวสารตลาด Forex
พัฒนาองค์ความรู้ ก้าวสู่ระดับโลก

การเปิดบัญชี Forex4you

การเปิดบัญชี Forex4you

Forex4you การเปิดบัญชี

1. เข้าสู่เว็บไซต์ Forex4you

  • จากนั้นกดปุ่ม "สร้างบัญชี"

การเปิดบัญชี forex4you

2. กรอกข้อมูลส่วนตัว

  • กรอกข้อมูลส่วนตัวทั่วไป
  • ซึ่งต้องกรอกเป็น ภาษาอังกฤษ ทั้งหมด

การเปิดบัญชี forex4you กรอกข้อมูล

3. ยืนยันรหัสที่ได้รับทางโทรศัพท์

  • Forex4you จะส่งรหัสสำหรับยืนยัน ไปที่มือถือของคุณ
  • ให้เข้าไปตรวจสอบในกล่องข้อความ SMS
  • จากนั้นนำรหัสที่ได้รับ ไปกรอกในช่องด้านล่าง

การเปิดบัญชี forex4you มือถือ

4. การยืนยันตัวตน

สำหรับการยืนยันตัวตน Forex4You จะใช้เอกสาร 2 ฉบับได้แก่:

  1. บัตรประชาชน, Passport
  2. ใบเสร็จค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ, ค่าไฟ, ค่าโทรศัพท์ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

เอกสาร ยืนยันตัวตน forex4you

*หลังจากเปิดบัญชีเสร็จแล้ว คุณจะได้รับรหัสผ่านสำหรับ Login หน้าเว็บไซต์, Metatrader


Share this content.
Back to Top