Forexnew.org

ศูนย์กลางข้อมูล,ข่าวสารตลาด Forex
พัฒนาองค์ความรู้ ก้าวสู่ระดับโลก

การเปิดบัญชี Weltrade

การเปิดบัญชี Weltrade มีขั้นตอนที่ง่าย
มีบัญชีเทรดให้เลือก 5 ประเภท
การยืนยันตัวตนจะใช้เอกสาร 2 อย่าง

การเปิดบัญชี Weltrade ขั้นตอนที่ 1

การเปิดบัญชี Weltrade

1. เข้าสู่เว็บไซต์ Weltrade

 • จากนั้นกดปุ่ม "เปิดบัญชี"

การเปิดบัญชี Weltrade

2. กรอกข้อมูลส่วนตัว

กรอกข้อมูลทั่วไปเพื่อใช้ในการระบุตัวตนเจ้าของบัญชี

 • ต้องกรอกเป็น ภาษาอังกฤษ ทั้งหมด

การเปิดบัญชี Weltrade ขั้นตอน 2

3. ยืนยัน Email

หลังจากกดปุ่มลงทะเบียนแล้ว จะได้รับอีเมล์จาก Weltrade

 • ให้เข้าไปตรวจสอบ Inbox ของอีเมล์
 • จากนั้นนำรหัสที่ได้รับ ไปใส่ในช่องรหัส
 • แล้วกดปุ่ม "Confirm"

การเปิดบัญชี Weltrade ขั้นตอนที่ 3

4. เลือกประเภทบัญชีที่ต้องเปิดกับ Weltrade

เลือกประเภทของบัญชีเทรดที่คุณต้องการ

ประเภทบัญชีเทรด Weltrade

การยืนยันตัวตน Weltrade

การยืนยันตัวตนกับ Weltrade นั้นจะใช้เอกสาร 2 อย่างได้แก่:

 1. บัตรประชาชน, หนังสือเดินทาง
 2. ใบเสร็จค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ, ค่าไฟ, ค่าโทรศัพท์ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

การยืนยันเอกสาร Weltrade

คุณสามารถใช้มือถือถ่ายรูปเอกสารแล้ว Upload ส่งไปได้เลย

 • ไฟล์เอกสาร ควรมีความละเอียดที่สูง และสามารถอ่านตัวอักษรได้อย่างชัดเจน
 • หลังจากส่งเอกสารแล้ว โดยทั่วไปจะใช้เวลา 1-2 วันทำการ ในการยืนยันตัวตน

การติดต่อเจ้าหน้าที่

Weltrade มีฝ่ายบริการ Live Chat ภาคภาษาไทย

 • คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง ผ่านทางระบบ Live Chat บนเว็บไซต์
 • เวลาทำการ : 9.00 – 21.00 น.
 • เบอร์ติดต่อ : +66 60 002-41-86

Disclaimer

 • คำเตือนเรื่องความเสี่ยง: บริษัทนี้ไม่ได้จดทะเบียนกับหน่วยงานชั้นนำ
 • บทความนี้เป็นเพียงการรีวิวสรุปข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ซึ่งไม่ถือเป็นการชี้ชวนให้ซื้อหรือขายสินทรัพย์ใดๆทั้งสิ้น
 • โปรดศึกษาข้อมูลความเสี่ยง และนโยบายการใช้งานเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ
Share this content.
Back to Top