Forexnew.org

ศูนย์กลางองค์ความรู้ในการเทรด Forex
พัฒนานักลงทุน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

GBPUSD อยู่ในสภาวะ Sideway

  25 ก.พ.2018

วิเคราะห์ GBPUSD

 GBPUSD อยู่ในสถานการณ์ SIDEWAYS นี้อาจเป็นได้ทั้ง 2 กรณี 

1. เป็นเพียงการพักตัวของราคา เตรียมทำ Break Out ขึ้นไปเป็น UP Trend ต่อ

2. นี่อาจเป็นสัญณาณ กลับตัวของราคา เตรียมเปลี่ยนเป็น Down Trend

  • นักลงทุน อาจหลีกเลี่ยง การเทรด GBPUSD ในช่วงนี้ อาจรอให้ราคา Breakout ทะลุกรอบ Sideway ไปก่อน (เส้นสีน้ำเงิน)
  • เมื่อทิศทางของราคามีความชัดเจนแล้ว จึงค่อยพิจารณาเข้าเทรดอีกครั้ง

รับข่าวสารได้ฟรี
     ความเคลื่อนไหวตลาด Forex
     บทวิเคราะห์ตลาดประจำสัปดาห์
     บทความ,หนังสือใหม่
   ✓  ไม่มีนโยบายการส่ง Spam

add friend

Line ID @forexnew
(มี @ ด้านหน้า)

Share This Content
Back to Top