Forexnew.org

ศูนย์กลางข้อมูล,ข่าวสารตลาด Forex
พัฒนาองค์ความรู้ ก้าวสู่ระดับโลก

การฝากเงิน FxPro

การฝากเงิน FxPro ช่องทางการฝากเงิน

การฝากเงิน FxPro

FxPro รองรับการฝากเงิน ผ่านทางธนาคารไทย Online Banking และอีกหลายช่องทาง

 • ระยะเวลาที่ใช้ทำรายการ : โดยปกติภายใน 10 นาที
 • ช่องทางธนาคารไทย (Local Bank และ Mobile Bank) จะไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ
 • และการดำเนินการถอนเงินใช้เวลา : ภายใน 24 ชั่วโมง เร็วกว่าช่องทางอื่น

การฝากเงิน FxPro

รายชื่อธนาคารที่รองรับ

 • ธนาคารกสิกร
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคาร CIMB
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารทหารไทย

การฝากเงิน FxPro ผ่านธนาคาร

1. เข้าสู่เว็บไซต์ FxPro

 • Login เข้าสู่ระบบ
 • ไปที่เมนู "โอนเงิน"
 • จากนั้นเลือกเมนู "Local Bank Transfer"

2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

 • เลือกบัญชีเทรดที่ต้องการนำฝาก
 • ระบุสกุลเงินที่ต้องการนำฝาก
 • ระบุจำนวนเงิน
 • ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วกดปุ่ม "โอนเงิน"

การฝากเงิน fxpro 2020


3. เลือกธนาคารที่ต้องการใช้

 • ระบบจะเชื่อมโยงไปยัง Payment Gateway
 • ซึ่งสามารถทำรายการหักบัญชีได้ทันที

การฝากเงิน FxPro part 3

 • เมื่อทำรายการฝากเสร็จแล้ว โดยทั่วไปเงินจะเข้าภายในไม่กี่นาที

Share this content.
Back to Top