Forexnew.org

ข้อมูลลิขสิทธิ์,นโยบายการใช้งาน

ข้อมูลลิขสิทธิ์

 • บทความ,หนังสือ,Software,เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ เป็นลิขสิทธิ์ของ Forexnew.org แต่เพียงผู้เดียว
 • ซึ่งได้รับความคุ้มครอง และมีผลบังคับใช้ทันที ตามพระราชบัญญิติลิขสิทธิ์
 • โปรดทราบว่า Forexnew.org มีนโยบายที่จะดำเนินคดีถึงที่สุด กับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ แจ้งการละเมิด

DMCA Regulated.

การอนุญาตให้นำไปเผยแพร่ , เนื้อหาอันมีลิขสิทธิ์

    1. หนังสือ “หลักการลงทุน Forex”

 • อนุญาตให้ นำไปเผยแผร่บน Social Media ,Website ,Forum ได้ทุกรูปแบบ โดยไม่ต้องขออนุญาต
 • ห้ามมิให้ แก้ไขข้อความ,คัดลอกเนื้อหา,แอบอ้าง,นำไปใช้ทางการค้า หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแสวงผลกำไร

    2. บทความ,เนื้อหาต่างๆ บนเว็บไซต์

 • อนุญาตให้ นำไปเผยแผร่บน Social Media ,Website ,Forum ได้ทุกรูปแบบ โดยไม่ต้องขออนุญาต
 • โดยต้องมี ลิงค์ที่มาของเนื้อหา กลับสู่ต้นฉบับ
 • ห้ามมิให้ คัดลอก,แอบอ้าง,นำไปใช้ทางการค้า หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแสวงผลกำไร

    3. Software ทั้งหมดบนเว็บไซต์

 • อนุญาตให้ นำไปเผยแผร่บน Social Media ,Website ,Forum ได้ทุกรูปแบบ โดยไม่ต้องขออนุญาต
 • โปรดแนบลิงค์ วิธีการติดตั้งใช้งานไปด้วย
 • ห้ามมิให้ คัดลอก,แอบอ้าง,นำไปใช้ทางการค้า หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแสวงผลกำไร

    4. บทวิเคราะห์คู่เงินประจำสัปดาห์

 • สามารถนำไปเผยแพร่โดยใช้ระบบ RSS ได้
 • อนุญาตให้ นำไปเผยแผร่บน Social Media ,Website ,Forum ได้ทุกรูปแบบ โดยไม่ต้องขออนุญาต
 • โดยต้องมี ลิงค์ที่มาของเนื้อหา กลับสู่ต้นฉบับ
 • ห้ามมิให้ คัดลอก,แอบอ้าง,นำไปใช้ทางการค้า หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแสวงผลกำไร

    5. เนื้อหาส่วนอื่นๆบนเว็บไซต์

 • อนุญาตให้นำ ไปเผยแผร่บน Social Media ,Website ,Forum ได้ทุกรูปแบบ โดยไม่ต้องขออนุญาต
 • โดยต้องมี ลิงค์ที่มาของเนื้อหา กลับสู่ต้นฉบับ
 • ห้ามมิให้ คัดลอก,แอบอ้าง,นำไปใช้ทางการค้า หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแสวงผลกำไร

* กรณีทีต้องการนำเนื้อหาใดๆ ไปตีพิมพ์,ทำหนังสือ,แปลในภาษาอื่น โปรดติดต่อเรา   

ข้อตกลงในการใช้งาน , Disclaimer

เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์

 • ท่านจะต้องไม่กระทำการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิใดๆ เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า
 • บทความทั้งหมด , Software ทั้งหมดบนเว็บไซต์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆตามกฎหมาย ไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ

โฆษณา,Banner

 • ท่านตกลงและยอมรับว่า เนื้อหาเกี่ยวกับการโฆษณาบนเว็บไซต์ อันได้แก่ Banner,ข่าวประชาสัมพันธ์,ข้อเสนอ
 • และการทำธุรกรรมใดๆผ่าน Broker นั้น เนื้อหาดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องและอยู่เหนือการควบคุมของ Forexnew.org
 • โดย Forexnew.org เป็นเพียงสื่อกลาง ในการให้พื้นที่ในการแสดงโฆษณา,เนื้อหาดังกล่าวเพียงเท่านั้น
 • ซึ่ง Forexnew.org ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท,กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทที่ลงโฆษณา แต่อย่างใด

การใช้งานเว็บไซต์

 • ท่านตกลงและยอมรับว่า Forexnew.org เป็นเพียงเว็บไซต์ ให้ข้อมูลข่าวสาร,ความรู้เท่านั้น
 • ซึ่งไม่มีบริการรับลงทุน ,ไม่มีการระดมทุน ,ไม่มีบริการรับฝาก/ถอน
 • ไม่มีการชักชวน และไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลลับส่วนตัวของท่าน
 • ท่านตกลงและยอมรับว่าหนังสือของ Forexnew.org เป็นเพียงสื่อความรู้เท่านั้น
 • ท่านตกลงและยอมรับว่าการลงทุนในตลาด Forex และผลิตภัณฑ์ใดๆที่เกี่ยวข้องกับ Leverage นั้นมีความเสี่ยงสูง
 • โดยท่านอาจขาดทุนหรือสูญเสียเงินทั้งหมดจากการลงทุน
 • ซึ่ง Forexnew.org ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความผิดพลาด,ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเนื้อหาดังกล่าว

บทวิเคราะห์ตลาด Forex

 • ท่านตกลงและยอมรับว่า บทวิเคราะห์ตลาด Forex บนเว็บไซต์ เป็นเพียงการคาดการณ์แนวโน้มตลาดเท่านั้น
 • โดยใช้หลักการ Technical Analysis ในการคาดการณ์แนวโน้มของตลาด
 • ซึ่งไม่สามารถรับประกันความถูกต้องได้ทั้งหมด และไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายเงินตราสกุลใดๆทั้งสิ้น

Software ทั้งหมดบนเว็บไซต์

 • โปรดทราบว่า Software ทั้งหมดเป็นเพียง เครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด,ช่วยจัดการคำสั่งซื้อเท่านั้น
 • ซึ่งไม่สามารถรับประกันการทำงาน,ผลที่เกิดขึ้นจากการใช้งานได้
 • โปรดทดลองใช้งานกับบัญชีทดลองจนมีความชำนาญก่อนที่จะนำไปใช้งานจริง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโบรกเกอร์,การจัดอันดับโบรกเกอร์

 • โปรดทราบว่าเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับโบรกเกอร์นั้น จัดทำขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
 • ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อ “ใช้เป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น” ไม่ได้เป็นการโฆษณา,หรือชักชวนให้เข้าร่วมในการลงทุนแต่อย่างใด
 • และการจัดอันดับคะแนนโบรกเกอร์ต่างๆ เป็นเพียงการใช้ตัวแปรทดสอบ ตามหลักเกณฑ์การให้คะแนน
 • ไม่สามารถใช้เป็นตัวตัดสินได้ว่าโบรกเกอร์ไหนดีกว่ากัน และไม่สามารถใช้เป็นตัวสินได้ว่าโบรกเกอร์ไหนไม่ดี
 • เนื่องจากแต่ละโบรกเกอร์นั้น ย่อมมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน
 • และยังขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ,ประสบการณ์ส่วนตัวของแต่ละบุคคล ที่มีต่อโบรกเกอร์นั้นๆ
 • ในการตัดสินใจเลือกใช้งานโบรกเกอร์ใดๆนั้น ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์,ตัดสินใจส่วนตัวของแต่ละบุคคล
 • ซึ่ง Forexnew.org ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความผิดพลาด,ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเนื้อหาดังกล่าว

เนื้อหาบนเว็บไซต์

 • เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์ Forexnew.org ไม่สามารถรับประกันความถูกต้องได้ทั้งหมด
 • โครงสร้างของเว็บไซต์ ประกอบด้วยข้อมูล,บทความจำนวนมาก และบางส่วนแปลมาจากภาษาต่างประเทศ
 • โปรดทราบว่า Forexnew.org ได้ทำงานกันอย่างหนัก เพื่อให้ข้อมูล Update และทันสมัยอยู่เสมอ
 • แต่การ Update ข้อมูล อาจเกิดความล่าช้า,ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้
นโยบายความเป็นส่วนตัว , Privacy Policy
 • โปรดทราบว่าทางเราไม่มีนโนบายการจัดเก็บข้อมูลของผู้เข้าชมเว็บไซต์ ,ไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนตัวใดๆทั้งสิ้น
 • ยกเว้นในส่วนของการติดต่อผ่านอีเมล์,ระบบการติดต่อผ่านทางหน้าเว็บไซต์ จะมีการจัดเก็บข้อมูลชื่อผู้ติดต่อและอีเมล์
 • จุดประสงค์เพื่อความสะดวกในการสื่อสารกันระหว่างผู้ติดต่อเท่านั้น
 • และการติดต่อผ่านอีเมล์ยังเข้ารหัส SSL เพื่อความปลอดภัย
 • โปรดทราบว่าทางเราไม่มีการเปิดเผยข้อมูลผู้ติดต่อกับบุคคลอื่น
 • ทางเว็บไซต์มีการใช้ระบบรักษาความปลอดภัย ป้องกันการโจมตีโดยใช้เทคโนโลยี Brute Force Protection
 • ซึ่งกระบวนการดังกล่าวอาจมีการตรวจสอบ IP Address แต่จุดประสงค์ในการตรวจสอบหรือจัดเก็บนั้น
 • ใช้เพื่อป้องกันการโจมตีและรักษาความปลอดภัยจากการโจมตี,โจรกรรมข้อมูลเพียงเท่านั้น
 • เว็บไซต์มีการใช้ระบบรักษาความปลอดภัย Dedicated SSL โดยบริษัท Cloudflare, Inc
 • ทางเว็บไซต์มีการใช้ระบบ Cache และเทคโนโลยี CDN เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว

ศึกษาเพิ่มเติม หากท่านพบ ข้อมูลล้าหลัง,เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม โปรดแจ้งที่นี่

Back to Top