Forexnew.org

ศูนย์กลางข้อมูล,ข่าวสารตลาด Forex
พัฒนาองค์ความรู้ ก้าวสู่ระดับโลก

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา, Contact us

  • เรื่องทั่วไป, ปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
  • แจ้งขออัปเดตข้อมูล
  • แจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์, เรื่องอื่นๆ
  • ระยะเวลาตอบกลับทั่วไป: ภายใน 12 ช.ม.
  • เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์, 9.00 - 18.00 น.

โปรดทราบว่า Forexnew.org เป็นเพียงเว็บไซต์สื่อกลางให้ข้อมูลข่าวสารตลาด Forex เท่านั้น

  • Forexnew ไม่ใช่โบรกเกอร์, เราไม่มีบริการรับลงทุน, ไม่มีบริการรับฝาก/ถอน
  • ไม่มีการชักชวน, ไม่มีการระดมทุน, ไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลลับส่วนตัวใดๆของผู้ใช้งาน และไม่สนับสนุนการกระทำที่ผิดกฎหมาย

ข้อมูลเพิ่มเติม: เกี่ยวกับเรา , นโยบายการใช้งาน


Back to Top