Forexnew.org

ศูนย์กลางข้อมูล,ข่าวสารตลาด Forex
พัฒนาองค์ความรู้ ก้าวสู่ระดับโลก

การถอนเงิน Forex4you

การถอนเงิน Forex4you ช่องทางการถอนเงิน

เข้าสู่เว็บไซต์ Forex4you

โบรกเกอร์ Forex4you รองรับการถอนเงิน ผ่านทางธนาคารไทย ทั้งหมด 6 ธนาคาร

 • การถอนเงินใช้เวลา : 1 วันทำการ

การถอนเงิน Forex4you

รายชื่อธนาคารที่รองรับ

 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคาร UOB

การถอนเงิน Forex4you ขั้นตอนที่ 1

1. เข้าสู่เว็บไซต์ Forex4you

 • Login เข้าสู่ระบบ
 • ไปที่เมนู "ยอดคงเหลือของฉัน"
 • กดปุ่ม "ถอนเงิน"

2. เลือกธนาคารที่ต้องการถอนเงินเข้า

การถอนเงินจาก forex4you

2. กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน

 • กรอกข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดก่อน
 • จากนั้นกดยืนยันเพื่อทำรายการ

การถอนเงิน forex4you เข้าธนาคาร

*เมื่อทำรายการถอนเงินเสร็จแล้ว โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 1 วันทำการ เงินจึงจะเข้าบัญชี


Share this content.
Back to Top