Forexnew.org

EURUSD Swing

  แนวโน้มประจำสัปดาห์ 20-27 ม.ค. 2020

ข่าว Forex EURUSD 20 Jan 2020

EURUSD Swing

 • ราคาของ EURUSD ยังคง Swing อย่างต่อเนื่อง
 • โดยราคาได้ปรับตัวสูงขึ้นไปกว่า 600 จุด
 • ก่อนที่จะปรับตัวต่ำลงมาอีกครั้งกว่า 800 จุดในสัปดาห์ที่ผ่านมา
 • หลังจากที่พยายามขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 1.12757 (Fibonacci 23.6%)
 • แต่ก็ยังไม่มี Volume มากพอที่จะ Breakout ผ่านแนวต้านดังกล่าวขึ้นไปได้

ข่าว Forex EURUSD 20 Jan 2020 Part 2

แนวโน้มของ EURUSD ในสัปดาห์นี้

 • EURUSD ยังคงอยู่ในช่วงที่ “ค่อนข้างมีความผันผวนสูง”
 • โดยราคาเคลื่อนที่ Swing อยู่ในกรอบ Fibonacci 0 – 23.6% มาแล้วหลายเดือน
 • และยังคงมีแนวโน้มที่ราคาจะยังคงผันผวนไปอีกต่อเนื่อง
 • จึงควรอดทนรอ : จนกว่าราคาจะสามารถ Breakout หลุดจากกรอบดังกล่าวออกไปได้ก่อน
 • เพื่อที่จะสามารถประเมินแนวโน้ม,ทิศทางของราคาได้อย่างชัดเจนอีกครั้ง

Support & Resistance

 • แนวต้าน 3 : (1.17129) Fibonacci 50.0%
 • แนวต้าน 2 : (1.15220) Fibonacci 38.2%
 • แนวต้าน 1 : (1.12757) Fibonacci 23.6%
 • แนวรับ      : (1.08756)

*การประชุมใหญ่ประจำปี สภาเศรษฐกิจโลก 4 วัน

 • ในวันที่ 21 – 24 ม.ค. 2563
 • World Economic Forum Annual Meeting (WEF)
 • คือการประชุมใหญ่ประจำปีของสภาเศรษฐกิจโลก โดยจัดขึ้นที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
 • ซึ่งมีตัวแทนและผู้นำการค้าเข้าร่วมกว่า 90 ประเทศ

*เหตุการณ์ดังกล่าวมีส่วนสำคัญ ในการกำหนดทิศทางนโยบายทางเศรษฐกิจ

 • โดยเฉพาะความคิดเห็นจากธนาคารกลาง และเจ้าหน้าที่ผู้มีอิทธิพล
 • ซึ่งสามารถที่สร้างจะความผันผวนของตลาด ได้อย่างมีนัยสำคัญ
 • ติดตามการประชุม WEF
รับข่าวสารผ่าน Line ได้ฟรี!
 • ความเคลื่อนไหวตลาด Forex
 • บทวิเคราะห์ ประจำสัปดาห์
 • บทความ , หนังสือใหม่
 • ไม่มีนโยบายการส่ง Spam
Forexnew.org add line
Line ID @forexnew
(มี @ ด้านหน้า)
Share this content.
Back to Top