Forexnew.org

GBPUSD Sideways

   2 ธ.ค.2019

ข่าว Forex GBPUSD 2 Dec 2019

GBPUSD Sideways

 • ภาพรวมของ GBPUSD ยังค่อนข้างอยู่ในทิศทาง Sideways
 • หลังจากที่พยายามลงไปทดสอบแนวรับ 1.28093 (Fibonacci 61.8%)
 • แต่ก็ยังไม่มี Volume มากพอที่จะ Breakout ผ่านลงไปได้

แนวโน้มของ GBPUSD ในสัปดาห์นี้

 • เมื่อพิจารณาจากพฤติกรรมของราคานั้น
 • GBPUSD ยังคงพยายามที่จะลงไปทดสอบแนวรับ 1.28093 (Fibonacci 61.8%) อย่างต่อเนื่อง

*หากราคาสามารถ Breakout แนวรับ 1.28093 ลงไปได้

 • นั้นจะเกิดเป็น “แนวโน้มปรับตัวต่ำลง” อย่างมีนัยสำคัญ
 • และจะมีโอกาสสูง ที่ราคาจะปรับตัวต่ำลงไปอีกต่อเนื่องตามทิศทาง Breakout
 • เพื่อลงไปทดสอบ แนวรับถัดไป 1.26303 (Fibonacci 50.0%)
 • และ 1.24768 (Fibonacci 38.2%) ตามลำดับ

ข่าว Forex GBPUSD 2 Dec 2019 Part 2


Support & Resistance

 • แนวต้าน  : (1.33361) Fibonacci 100.0%
 • แนวรับ 1 : (1.28093) Fibonacci 61.8%
 • แนวรับ 2 : (1.26303) Fibonacci 50.0%
 • แนวรับ 3 : (1.24768) Fibonacci 38.2%

ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจ

วันจันทร์ที่ 2 ธ.ค. 2019

 • รายงานดัชนี ISM Manufacturing PMI
 • ตัวเลขคาดการณ์ (Forecast) : 49.2
 • ประกาศตัวเลขจริง (Actual) : 22:00 น.

วันพุธที่ 4 ธ.ค. 2019

 • รายงานดัชนี ISM Non-Manufacturing PMI
 • ตัวเลขคาดการณ์ (Forecast) : 54.5
 • ประกาศตัวเลขจริง (Actual) : 22:00 น.

ข้อมูลเบื้องต้น

 • หากตัวเลข Actual < Forecast : GBPUSD จะมีแนวโน้ม ปรับตัวสูงขึ้น
 • หากตัวเลข Actual > Forecast : GBPUSD จะมีแนวโน้ม ปรับตัวต่ำลง

ติดตามการประกาศตัวเลข Real-Time ได้จาก Forexfactory.com
เทคนิคการอ่านข่าว Forex Factory


*การประกาศข่าว Non-Farm

สัปดาห์นี้จะมีการรายงานดัชนีการจ้างงานสหรัฐฯ (Non-Farm Employment Change)

วันศุกร์ที่ 6 ธ.ค. 2019 : เวลา 20.30 น.

 • เหตุการณ์ดังกล่าว อาจส่งผลกระทบให้ตลาด Forex เกิดความผันผวนในระดับที่สูงมาก
 • Broker อาจมีการปรับระดับ Spread ให้สูงขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว
 • เพื่อความปลอดภัย นักลงทุนอาจหลีกเลี่ยงการถือครอง Positions ในช่วงเวลาดังกล่าว

ข้อมูลเพิ่มเติม : ข่าว Non Farm สำคัญอย่างไร?

รับข่าวสารผ่าน Line ได้ฟรี!
 • ความเคลื่อนไหวตลาด Forex
 • บทวิเคราะห์ ประจำสัปดาห์
 • บทความ , หนังสือใหม่
 • ไม่มีนโยบายการส่ง Spam
Forexnew.org add line
Line ID @forexnew
(มี @ ด้านหน้า)
Share this content.
Back to Top