Forexnew.org

ศูนย์กลางข้อมูล,ข่าวสารตลาด Forex
พัฒนาองค์ความรู้ ก้าวสู่ระดับโลก

Non Farm คืออะไร

Non Farm คืออะไร ข่าวอันตรายที่ต้องระวัง!

ข่าว Non Farm คืออะไร

Video ข่าว Non-Farm คืออะไร เข้าใจใน 2 นาที!


ข่าว Non Farm คือการรายงานอัตราการจ้างงานของสหรัฐฯ ไม่รวมอุตสาหกรรมภาคเกษตร

 • เป็นข่าวที่ส่งผลกระทบ "รุนแรง" ต่อตลาด Forex จนหลายคนเรียกว่าข่าวอันตราย
 • ซึ่งจะมีการออกข่าวทุก วันศุกร์แรกของเดือน เวลา 19.30 น. ประเทศไทย
 • หรือบางเดือนอาจจะประกาศเวลา 20.30 น. (ตามการปรับเวลาออมแสง Daylight Time Saving)
 • และอาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Non-Farm Employment Change

รายงานดัชนี Non Farm ล่าสุด: วันศุกร์ที่ 5 ก.ค. 2024 เวลา 19.30 น.

 • ตัวเลขครั้งก่อน : 218K
 • ตัวเลขคาดการณ์ : 191K
 • ตัวเลขประกาศจริง : 206K

Reference Database: Forex Factory


ใช้ประโยชน์อย่างไร?

 • จุดสังเกตุ 1 : หากตัวเลขออกมาสูงกว่าเดิม > USD มักจะมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น
 • จุดสังเกตุ 2 : หากตัวเลขออกมาต่ำกว่าเดิม < USD มักจะมีแนวโน้มอ่อนค่าลง
 • เทคนิคเพิ่มเติม

Non Farm ส่งผลกระทบอย่างไร?

Non Farm คือข่าวอันตราย

ในช่วงการประกาศข่าว Non-Farm ตลาด Forex มักเกิดความผันผวนที่สูงมาก เหตุการณ์ที่พบบ่อย:

 1. ราคาพุ่งไปทิศทางใดทิศทางหนึ่ง "หลายร้อยจุด" หลังการประกาศข่าว
 2. โบรกเกอร์อาจมีการปรับอัตรา Spread ให้สูงขึ้น
 3. อาจเกิดปัญหา Slippage, Gap (ช่องว่างของราคา) ทำให้ไม่สามารถปิดคำสั่งซื้อได้ตามจุดที่ตั้งไว้

มีนักลงทุนจำนวนมาก ขาดทุนสูงกว่าปกติในช่วงการประกาศข่าวนี้

 • กรณีที่ 1: ราคาพุ่งไปในทิศทางตรงกันข้าม สวนทางกับคำสั่งซื้อ
 • กรณีที่ 2: ราคาเกิดการ Swing รุนแรงจนไปโดนจุด Stop-loss

เทคนิคการวิเคราะห์ข่าว Non Farm

หากการประกาศตัวเลขการจ้างงาน ออกมาสูงขึ้น จะส่งผลให้ US Dollar มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น

 • ผลกระทบต่อคู่เงินที่มี USD อยู่ข้างหน้า เช่น USDJPY, USDCHF : ราคามีจะแนวโน้ม ปรับตัวสูงขึ้น
 • ผลกระทบต่อคู่เงินที่มี USD อยู่ข้างหลัง เช่น EURUSD, GBPUSD : ราคามีจะแนวโน้ม ปรับตัวต่ำลง

หากการประกาศตัวเลขการจ้างงาน ออกมาต่ำลง จะส่งผลให้ US Dollar มีแนวโน้มอ่อนค่าลง

 • ผลกระทบต่อคู่เงินที่มี USD อยู่ข้างหน้า เช่น USDJPY, USDCHF : ราคาจะมีแนวโน้ม ปรับตัวต่ำลง
 • ผลกระทบต่อคู่เงินที่มี USD อยู่ข้างหลัง เช่น EURUSD, GBPUSD : ราคาจะมีแนวโน้ม ปรับตัวสูงขึ้น

Non Farm กับทองคำ

Non Farm กับทองคำ

ตัวเลขการจ้างงาน ส่งผลกระทบต่อทิศทางราคาทองคำอย่างไร ?

1. หากตัวเลขการจ้างงานสูงขึ้น

 • การจ้างงานที่สูงขึ้น สะท้อนถึง ภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ดีขึ้น
 • ทองคำมักจะเกิดแรงเทขาย เพราะเงินทุนจะไหลไปสู่ตลาดที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดีกว่าเช่น ตลาดหุ้น/ตลาดเงิน
 • ในสภาวะที่เศรษฐกิจดีขึ้น ราคาทองคำ จึงมีแนวโน้มปรับตัวต่ำลง

2. หากตัวเลขการจ้างงานต่ำลง

 • การจ้างงานที่ต่ำลง สะท้อนถึง ภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯที่แย่ลง
 • ทองคำมักจะเกิดแรงเข้าซื้อ เพราะนักลงทุนต้องการย้ายเงินทุนไปยัง สินทรัพย์ทางเลือกที่ปลอดภัยกว่า
 • ในสภาวะที่เศรษฐกิจแย่ลง ราคาทองคำ จึงมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น

*บทสรุป

 • เมื่อเศรษฐกิจดี: เงินทุนส่วนใหญ่จะไหลไปตลาดหุ้น/ตลาดที่เติบโตสูง, เกิดแรงเทขายทองคำ ราคาจึงมักปรับตัวต่ำลง
 • เมื่อเศรษฐกิจแย่: เงินทุนส่วนใหญ่จะไหลไปยังสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่า, เกิดแรงเข้าซื้อทองคำ ราคาจึงมักปรับตัวสูงขึ้น

ศึกษาเพิ่มเติม: ทองคำกับเรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้

ADP Non-Farm คืออะไร?

ADP Employment Change คือดัชนีคาดการณ์ตัวเลข Non-Farm ล่วงหน้า

 • ซึ่งจะประเมินตัวเลขออกมาก่อนล่วงหน้าประมาณ 1-2 วัน
 • ดัชนีนี้จัดทำโดยหน่วยงาน Automatic Data Processing, Inc. (ADP)
 • ใช้วิธีการประเมินโดยอ้างอิง จากฐานข้อมูลบัญชีเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง
 • นักลงทุนมักใช้ดัชนี ADP ประกอบการวิเคราะห์แนวโน้ม และวางแผนรับมือก่อนการประกาศตัวเลขจริง
 • ข้อมูลเพิ่มเติม: เว็บไซต์ ADP

นักลงทุนมืออาชีพส่วนใหญ่ หลีกเลี่ยงการเทรดช่วง Non Farm

เพราะมีความผันผวน และความเสี่ยงที่สูงมาก!

 • แต่ก็ยังมีนักลงทุนบางกลุ่ม ที่นิยมเทรดข่าว Non-Farm โดยให้เหตุผลว่า "นี่เป็น Bonus ประจำเดือนของเขา"
 • หากคุณยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ในตลาด Forex หลีกเลี่ยงการเทรดในช่วงที่มีข่าวนี้ มักเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

ข้อควรระวัง: การขึ้นลงของราคา ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขการจ้างงานอย่างเดียว

 • กรณีตัวอย่าง: ผลการประกาศออกมาว่า ตัวเลขการจ้างงานสูงขึ้น 5%
 • แต่ USDJPY กลับปรับตัวต่ำลง สวนทางกับตัวเลขที่ประกาศออกมา
 • สาเหตุเกิดจาก: การขึ้นลงของราคานั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขประกาศเพียงอย่างเดียว
 • แต่ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายได้แก่: รายงานข่าวเศรษฐกิจอื่นๆ, Panic ของนักลงทุน
 • ซึ่งคุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากบทเรียนถัดไป
คุณทราบหรือไม่ ?

นักลงทุนมืออาชีพส่วนใหญ่ หลีกเลี่ยงการเทรดในช่วงการประกาศข่าว Non-Farm

 • เพราะมีความเสี่ยงที่สูงกว่าปกติ
 • และอาจเกิดความเสี่ยงที่ควบคุมได้ยากเช่น: อัตรา Spread ที่สูงขึ้น, Slippage, Gap ของราคา

แต่ก็ยังมีนักลงทุนอีกประเภท ที่มีมุมมองต่างออกไป

 • พวกเขาอาจคิดค้นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้รับมือกับข่าวนี้โดยเฉพาะ
 • และตั้งหน้าตั้งตารอเทรดข่าวนี้ เสมือนเป็นโบนัสประจำเดือน

ข้อมูลความเสี่ยง:

 • ดัชนี Non-Farm มักส่งผลกระทบรุนแรงต่อทิศทางราคาในตลาด Forex และทิศทางราคาทองคำ
 • ซึ่งสามารถส่งผลให้ราคาในตลาดเกิดความผันผวนระดับที่สูงถึงหลายร้อยจุด ในช่วงการรายงานข่าวนี้
 • และอาจส่งผลให้อัตรา Spread สูงขึ้นกว่าระดับปกติ, เกิดช่องว่างของราคา Gap หรือ Slippage
 • นักลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนที่สูงกว่าปกติ และอาจมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลให้การควบคุมความเสี่ยงทำได้ยาก
ติดตามเพิ่มเติม

รับข่าวสารผ่าน Line ได้ฟรี!
 • การแจ้งเตือนข่าว Non-Farm
 • บทวิเคราะห์ตัวเลขเศรษฐกิจ
 • บทวิเคราะห์แนวโน้มตลาด
 • ไม่มีนโยบายการส่ง Spam
Forexnew.org add line
Line ID @forexnew
(มี @ ด้านหน้า)
Share this content.
Back to Top