Forexnew.org

การเทรด Forex ในประเทศไทย ผิดกฎหมายหรือไม่ ?

ศึกษาเพิ่มเติมForex ผิดกฎหมาย หรือไม่ ลองมาวิเคราะห์ข้อกฎหมายด้วยกัน

การเทรด Forex ผิดกฎหมาย หรือไม่ ?

กรณีบุคคลทั่วไป

 • การที่บุคคลทั่วไปในประเทศไทยจะเทรด Forex กับ Broker ต่างประเทศ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเก็งกำไรเท่านั้น
 • ไม่ได้ผิดกฎหมาย เพราะเมื่อพิจารณาถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
 • ไม่ได้มีข้อห้ามให้บุคคลธรรมดา เข้าไปทำธุรกรรมดังกล่าวแต่อย่างใด

จากการศึกษาของ สศค. และธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าใจว่า การลงทุนเพื่อ เก็งกำไรดังกล่าวไม่ได้มีการซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศโดยตรง แต่เป็นเพียงกระบวนการที่เกิดขึ้นในระบบคอมพิวเตอร์ที่มีแม่ข่ายอยู่ในต่างประเทศ และผลการดำเนินการจะมีการชำระบัญชีของส่วนต่างที่เป็นผลกำไรหรือขาดทุนเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายใดรองรับ ดังนั้น หากนักลงทุนต้องการดำเนินธุรกรรม ในลักษณะดังกล่าว อาจมีความเสี่ยงทั้งจากความเสียหายจากการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนและการผิดนัดชำระเงินคืน

สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจ

Forex ผิดกฎหมาย ประเทศไทย

 • การไปลงทุนเทรดกับโบรกเกอร์ต่างประเทศนั้น อยู่นอกเหนือความคุ้มครองจากหน่วยงานรัฐในประเทศไทย
 • หมายความว่า หากท่านเทรดกับโบรกเกอร์ต่างประเทศ แล้วเกิดความเสียหาย,โดนฉ้อโกง
 • ท่านต้องรับผิดชอบต่อเสียหายนั้นเอง,หากจะฟ้องร้องบริษัทเหล่านั้น ก็อาจต้องไปเดินเรื่องเองที่ต่างประเทศ

Broker ต่างประเทศ ที่มีการจดทะเบียนโดยถูกต้องนั้น จะมีหลายหน่วยงานที่ให้ความคุ้มครองในต่างประเทศ
และที่ผ่านมา เราแทบไม่เคยพบการทุจริตของ Broker ที่จดทะเบียนกับหน่วยงานใหญ่ๆอย่าง

FCA (Financial Conduct Authority สหราชอาณาจักร)

 • โบรกเกอร์ที่ควบคุมโดย FCA ต้องมีเงินทุนหมุนเวียน อย่างน้อย 1 ล้านปอนด์
 • งินชดเชย 50,000 ปอนด์ ต่อบัญชี ในกรณีที่โบรกเกอร์ล้มละลาย

CySec (Cyprus Securities and Exchange Commission)

 • โบรกเกอร์ที่จดทะเบียนกับ CySEC ต้องมีเงินทุนหมุนเวียน อย่างน้อย 750,000 ยูโร
 • เงินชดเชยเงิน 20,000 ยูโรต่อบัญชี ในกรณีที่โบรกเกอร์ล้มละลาย

ASIC (คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย)

 • โบรกเกอร์ที่จดทะเบียนกับ ASIC ต้องมีเงินทุนหมุนเวียน อย่างน้อย 1 ล้านปอนด์

ศึกษาเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องหน่วยงานจดทะเบียน   

การระดุมทุน

มาตรา 4
ผู้ใดโฆษณาหรือประกาศให้ปรากฏต่อประชาชนหรือกระทำด้วยประการใด ๆ ให้ปรากฏแก่บุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไปว่า
ในการกู้ยืมเงิน ตนหรือบุคคลใดจะจ่ายหรืออาจจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้ตามพฤติการณ์แห่งการกู้ยืมเงิน
ในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน
จะพึงจ่ายได้ โดยที่ตนรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าตนหรือบุคคลนั้นจะนำเงินจากผู้ให้กู้ยืมเงินรายนั้นหรือรายอื่น
มาจ่ายหมุนเวียนให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงิน หรือโดยที่ตนรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่า ตนหรือบุคคลนั้นไม่สามารถประกอบกิจการใด ๆ
โดยชอบด้วยกฎหมายที่จะให้ผลประโยชน์ตอบแทนพอเพียงที่จะนำมาจ่ายในอัตรานั้นได้
และในการนั้นเป็นเหตุให้ตนหรือบุคคลใดได้กู้ยืมเงินไปผู้นั้นกระทำความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน

ศึกษาเพิ่มเติมเรียนรู้เพิ่มเติม มิจฉาชีพในวงการ Forex  

การเปิดโบรกเกอร์ Forex ในไทย ?
 • ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากปัจจุบันในประเทศไทย ไม่ได้มีการออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังกล่าว

* ข้อมูลจากเว็บไซต์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ปัจจุบันยังไม่มีการออกใบอนุญาตให้ผู้ใดประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการชำระเงินต่างประเทศตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอัตราการแลกเปลี่ยน ในลักษณะการเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น หากมีบุคคลใดมาชักชวนให้ร่วมลงทุนในลักษณะดังกล่าวให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ท่านอาจโดนมิจฉาชีพหลอกลวงมีโอกาสได้รับความเสียหาย

ข้อสรุป กฎหมายไทยกับ การเทรด Forex

Forex ผิดกฎหมาย หรือไม่

 • การที่บุคคลทั่วไป,บุคคลธรรมดา จะเทรด Forex ผ่าน Broker ตปท. โดยมีจุดประสงค์เพื่อเก็งกำไรนั้น สามารถทำได้
 • มิได้ผิดกฎหมายในประเทศไทยแต่อย่างใด
 • แต่ท่านต้องทำความเข้าใจว่าหากเกิดความเสียหาย,โดนฉ้อโกง ท่านต้องรับผิดชอบความเสียหายนั้นด้วยตัวเอง
 • ดังนั้น การพิจารณาเลือกโบรกเกอร์ Forex ที่มีความมั่นคง จึงมีความสำคัญ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว
 • ส่วนการระดุมทุน,เปิดโบรกเกอร์ ในประเทศไทยนั้น เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้และยังผิดกฎหมาย

เกี่ยวกับภาษี

 • เมื่อท่านมีรายได้จากการเทรด Forex หากนำรายได้ดังกล่าวเข้ามาในประเทศไทย ถือเป็นเงินได้ที่ต้องเสียภาษี
 • ท่านก็ควรยื่นแบบ,เสียภาษี ให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยยื่นแบบ ภงด. 90 ภายใน มกราคม-มีนาคม ในปีถัดไป

ศึกษาเพิ่มเติมเรียนรู้เพิ่มเติม การเสียภาษี Forex ?  

สารบัญ

Rating: 5.0/5. From 5 votes.
Please wait...
Share this content.
Back to Top