Forexnew.org

ศูนย์กลางข้อมูล,ข่าวสารตลาด Forex
พัฒนาองค์ความรู้ ก้าวสู่ระดับโลก

Multi Time Frame

เครื่องมือวิเคราะห์ Multi Time Frame

Multi Time Frame , Forex Dashboard Pro

Forex Dashboard Pro เครื่องมือช่วยวิเคราะห์แบบ Multi Time Frame

 • สำหรับใช้งานบน MetaTrader 4 เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ตลาด
 • สามารถวิเคราะห์ภาพรวมแนวโน้มตลาดได้พร้อมกันหลายคู่เงิน
 • สามารถวิเคราะห์พร้อมกันได้ 10 คู่เงินและ 6 Time Frame
 • สามารถเปิดและปิดคำสั่งซื้อ แทนโปรแกรม MetaTrader ได้ในคลิกเดียว
 • ช่วยในการควบคุมการบริหารความเสี่ยงได้ โดยกำหนด Lot, TP, SL ได้จากบนหน้าจอโดยตรง
 Download Forex Dashboard Pro
For use with: MetaTrader 4
File Size: 1.15 MB , Version 1.1

Non External DLL
Pass Security Check
Last Updated : Feb 18, 2018

การติดตั้ง Forex Dashboard

ขั้นตอนที่ 1

 • เปิดโปรแกรม MetaTrader 4 ขึ้นมา
 • ไปที่เมนู File > Open Data Folder
 • จะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมา ให้เข้าไปใน Folder MQL4

การติดตั้ง Forex Dashboard


ขั้นตอนที่ 2

 • นำไปไฟล์ Forex-Dashboard-Pro.ex4 ที่ Download มา
 • ไปใส่ไว้ใน Folder Experts

การติดตั้ง Forex Dashboard ขั้นตอนที่ 2


ขั้นตอนที่ 3

 • ไปที่เมนู Tools > Options > Expert Advisors
 • ตั้งค่า Allow automated trading ตามภาพ แล้วกด OK

การตั้งค่า Expert advisor


ขั้นตอนที่ 4

 • ไปที่เมนู View > Navigator
 • เลือกที่ไป Indicator จากนั้นคลิกขวาแล้วกด Refresh
 • Forex-Dashboard-Pro จะปรากฎขึ้นมาทันที
 • เปิดกราฟคู่เงิน อะไรก็ได้ขึ้นมา แล้วใช้เมาส์ลาก Forex-Dashboard-Pro ใส่กราฟนั้น

การติดตั้ง Forex dashboard ขั้นตอนที่ 3

การใช้งาน Multi Time Frame

แนวคิดและหลักการทำงาน

 • ดูภาพรวมของ Trend ทั้ง 6 Time Frame
 • สีเขียว หมายถึง แนวโน้มเป็น ขาขึ้น
 • สีแดง หมายถึง  แนวโน้มเป็น ขาลง

เทคนิคการใช้งาน

 • พิจารณา Trend จาก Time Frame ใหญ่ก่อนเป็นหลัก H1 ,H4 ,D1
 • แล้วหาจังหวะเข้าซื้อใน Time Frame เล็ก M5 ,M15 ,M30

ตัวอย่างภาพด้านล่าง

 • คู่เงินที่มี Trend ขาขึ้น ชัดเจนที่สุดคือ USDCAD , Time Frame ใหญ่ เป็นสีเขียวทั้งหมด
 • อาจรอให้ M5 ของ USDCAD เปลี่ยนเป็นสีเขียว แล้วจึงเปิด Order BUY

การใช้งาน Forex Dashboard

 • ปุ่ม CLOSE ALL ORDER = ปิด Order ทั้งหมดที่กำลังเปิดอยู่ ทุกคู่เงิน
 • ปุ่ม CLOSE ALL PROFIT = ปิด Order ที่ได้กำไรอยู่ ทุกคู่เงิน

ความเร็วในการส่งคำสั่งขึ้นอยู่กับความเร็วของ Internet
และค่า Latency ในการเชื่อมต่อไปยังโบรกเกอร์

Input Parameters

ระบบ Multi Time Frame สามารถกำหนด คู่เงินที่ต้องการวิเคราะห์ใน Input ได้พร้อมกัน 10 คู่เงิน

 • โดยจำเป็นต้องระบุ "ชื่อของคู่เงิน" ให้ถูกต้อง
 • บางบัญชี, บางโบรกเกอร์ อาจมีชื่อคู่เงินไม่เหมือนกัน
 • ตัวอย่างเช่น: บัญชี Micro อาจเขียนว่า USDJPYmicro ต้องระบุชื่อให้ตรงกัน
 • Refresh Every Second คือการกำหนดให้โปรแกรมวิเคราะห์ Trend ทุกๆกี่วินาที ค่ามาตรฐาน = 5 วินาที

Input Forex Panel

การแก้ไขปัญหา

หากหน้าจอแสดงผลไม่ถูกต้อง ตำแหน่งตัวอักษร, Layout ออกมาเพี้ยน

 • ให้ตั้งค่า Display ของ Windows เป็นมาตรฐาน 100%
 • คลิกขวาที่ Desktop แล้วเลือก Display settings
 • เสร็จแล้ว ปิดโปรแกรม MetaTrader แล้วเปิดใหม่, ลาก Forex Dashboard ใส่กราฟใหม่

Display Setting


หากเปิด Order ไม่ได้

 • ตรวจสอบการตั้งค่าใน Experts Advisers ตาม ขั้นตอนที่ 3
 • แล้วลาก Forex-Dashboard ใส่กราฟใหม่อีกครั้ง
 • ตรวจสอบว่าระบุชื่อคู่เงินถูกต้อง ตามหัวข้อ Input Parameters ด้านบน

*บางโบรกเกอร์อาจไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องมือในการช่วยเปิด Order

ข้อมูลลิขสิทธิ์

Copyright Agreement

 • Software ทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของ ForexNew.org โดยถูกต้องตามกฎหมาย
 • จัดทำขึ้นเพื่อ เป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์แนวโน้มตลาด, ช่วยจัดการคำสั่งซื้อ ซึ่งแจกฟรี
 • ไม่ต้องต่อ IB, ไม่ต้องสมัครสมาชิกใดๆ, ไม่มีเงื่อนไขใดๆในการนำไปใช้งาน
 • อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต
 • หากต้องการนำไปเผยแพร่, โปรดแนบ Link การติดตั้งใช้งานไปด้วย
 • ห้ามมิให้ แอบอ้าง, นำไปใช้ทางการค้า, กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแสวงผลกำไร

License Agreement

 • โปรดทราบว่า Software ทั้งหมด เป็นเพียงเครื่องมือช่วยวิเคราะห์แนวโน้มตลาด,จัดการคำสั่งซื้อเท่านั้น
 • ซึ่งไม่สามารถรับประกันการทำงาน,ผลที่เกิดขึ้นจากการใช้งานได้
 • โปรดทดลองใช้งานกับบัญชีทดลองจนมีความชำนาญก่อน ที่จะนำไปใช้งานจริง
 • โปรดทราบว่า การลงทุนในตลาด Forex มีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินทั้งหมดจากการลงทุน
 • ForexNew.org เป็นเพียงเว็บไซต์ให้ความรู้, เครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์จัดการเท่านั้น
 • ซึ่งไม่มีส่วนในการรับผิดชอบ การตัดสินใจลงทุนของท่าน โปรดศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุน

แจ้งปัญหาการใช้งาน


Share this content.
Back to Top