Forexnew.org

ศูนย์กลางข้อมูล,ข่าวสารตลาด Forex
พัฒนาองค์ความรู้ ก้าวสู่ระดับโลก

One Click Trading

เครื่องมือ One Click Trading

One Click Trading MT4

Forex Panel Pro เครื่องมือ One Click Trading ที่รวดเร็วและยืดหยุ่น

 • สามารถเปิด/ปิดคำสั่งซื้อ แทนโปรแกรม MT4 ได้อย่างรวดเร็ว ในคลิกเดียว!
 • ช่วยควบคุมการบริหารความเสี่ยงได้ง่ายขึ้น
 • กำหนด Lot, TP, SL ได้จากหน้าจอโดยตรง
 • รองรับการส่งคำสั่งซื้อแบบ Pending Order
 • สามารถนำไปใช้บน Strategy Tester สำหรับฝึกซ้อมการเทรด กับกราฟย้อนหลังได้
 Download Forex Panel Pro
Operating System: Metatrader 4
File Size: 466.62 KB , Version 1.1

Pass Security Check
✓ Non External DLL
Last Updated : Feb 17, 2018

การติดตั้ง One Click Trading (Forex Panel) ขั้นตอนที่ 1

 • เปิดโปรแกรม Metatrader 4 ขึ้นมา
 • ไปที่เมนู File > Open Data Folder
 • จะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมา ให้เข้าไปใน Folder MQL4

One Click Trading การติดตั้ง

การติดตั้ง ขั้นตอนที่ 2

 • นำไปไฟล์ Forex-Panel-Pro.ex4 ที่ Download มา
 • ไปใส่ไว้ใน Folder Experts

การติดตั้ง Forex Dashboard ขั้นตอนที่ 2

การติดตั้ง ขั้นตอนที่ 3

 • ไปที่เมนู Tools > Options > Expert Advisors
 • ตั้งค่า Allow automated trading ตามภาพ แล้วกด "OK"

การตั้งค่า Expert advisor

การติดตั้ง ขั้นตอนที่ 4
 • ไปที่เมนู View > Navigator
 • เลือกที่ไป Indicator จากนั้น คลิกขวา แล้วกด Refresh
 • Forex-Panel-Pro จะปรากฎขึ้นมาทันที
 • เปิดกราฟคู่เงิน อะไรก็ได้ขึ้นมา แล้ว ใช้เมาส์ลาก Forex-Panel-Pro ใส่กราฟนั้น

การติดตั้ง Forex Dashboard ขั้นตอนที่ 3

วิธีการใช้งาน One Click Trading

 • กำหนด Lot Size ที่ต้องการในช่อง LOT
 • TP และ SL เป็นจำนวนจุด (Points)
 • ปุ่ม BUY  = เปิด Order BUY ราคาปัจจุบัน
 • ปุ่ม SELL = เปิด Order SELL ราคาปัจจุบัน

การใช้งาน Pending Order

 • กำหนด Lot Size ที่ต้องการในช่อง LOT
 • กำหนด Price , TP , SL ตามราคาที่ต้องการ
 • กดปุ่ม BUY STOP , BUY LIMIT , SELL STOP , SELL LIMIT เมื่อต้องการส่งคำสั่งซื้อ
 • ระบบสามารถคำนวนได้อัตโนมัติว่า Order ดังกล่าวจะเป็น Limit หรือ Stop ตามเงื่อนไขการเปิด Order มาตรฐาน

Forex Panel Overview

 • ปุ่ม CLOSE ALL! = ปิด Order ทั้งหมดที่กำลังเปิดอยู่
 • ปุ่ม DEL PEND! = ปิด Pending Order ทั้งหมด

* ความเร็วในการส่งคำสั่งซื้อ, ปิด Order ขึ้นอยู่กับความเร็ว Internet, ค่า Latency ในการเชื่อมต่อไปยังโบรกเกอร์

* Input Parameters

 • หากตั้งค่า All Currency Mode = False > การสั่งปิด Order จะมีผล เฉพาะคู่เงินที่โปรแกรมเปิดอยู่
 • หากตั้งค่า All Currency Mode = True  > การสั่งปิด Order จะมีผลกับ ทุกคู่เงิน

Forex Panel Setting

* การแก้ไขปัญหา

หากหน้าจอแสดงผลไม่ถูกต้อง ตำแหน่งตัวอักษร, Layout ออกมาเพี้ยน

 • ให้ตั้งค่า Display ของ Windows เป็นมาตรฐาน 100%
 • คลิกขวาที่ Desktop แล้วเลือก Display settings
 • เสร็จแล้ว ปิดโปรแกรม Metatrader แล้วเปิดใหม่ , ลาก Forex Panel ใส่กราฟใหม่

Display Setting


หากเปิด Order ไม่ได้

 • โปรดตรวจสอบการตั้งค่าใน Experts Advisers ตาม ขั้นตอนที่ 3
 • แล้วลาก Forex-Panel ใส่กราฟใหม่อีกครั้ง

* บาง Broker อาจไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องมือในการช่วยเปิด Order

ข้อมูลลิขสิทธิ์

Copyright Agreement

 • Software ทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของ ForexNew.org โดยถูกต้องตามกฎหมาย
 • จัดทำขึ้นเพื่อ เป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์แนวโน้มตลาด, ช่วยจัดการคำสั่งซื้อ ซึ่งแจกฟรี
 • ไม่ต้องต่อ IB, ไม่ต้องสมัครสมาชิกใดๆ, ไม่มีเงื่อนไขใดๆในการนำไปใช้งาน
 • อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต
 • หากต้องการนำไปเผยแพร่, โปรดแนบ Link การติดตั้งใช้งานไปด้วย
 • ห้ามมิให้ แอบอ้าง, นำไปใช้ทางการค้า, กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแสวงผลกำไร

License Agreement

 • โปรดทราบว่า Software ทั้งหมด เป็นเพียงเครื่องมือช่วยวิเคราะห์แนวโน้มตลาด,จัดการคำสั่งซื้อเท่านั้น
 • ซึ่งไม่สามารถรับประกันการทำงาน,ผลที่เกิดขึ้นจากการใช้งานได้
 • โปรดทดลองใช้งานกับบัญชีทดลองจนมีความชำนาญก่อน ที่จะนำไปใช้งานจริง
 • โปรดทราบว่า การลงทุนในตลาด Forex มีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินทั้งหมดจากการลงทุน
 • ForexNew.org เป็นเพียงเว็บไซต์ให้ความรู้,เครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์จัดการเท่านั้น
 • ซึ่งไม่มีส่วนในการรับผิดชอบ การตัดสินใจลงทุนของท่าน โปรดศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุน

แจ้งปัญหาการใช้งาน


Share this content.
Back to Top